შეუკვეთეთ ზარი

 • Please prove you are human by selecting the Car.

პროექტირება

პროექტირება

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ მრავალფეროვან მომსახურებას გამჭვირვალე კონსტრუქციების (SPOK) და დაკიდებული ვენტილირებადი ფასადების (NVF) დაპროექტებისათვის. პროექტირების სამუშაოების მაღალი ხარისხი გამორიცხავს შესაძლო შეცდომებს და საშუალებას გაძლევთ შეიმუშაოთ კომპეტენტური პროექტი შემდგომი მუშაობისთვის.

რას მოიცავს გამჭვირვალე ფასადის დაპროექტება?

გამჭვირვალე ფასადის პროექტის შექმნა მუშაობის მთავარი ეტაპია. პროექტი შეიცავს მომავალი ფასადის სიმტკიცისა და თერმული მაჩვენებლების გამოთვლებს. სწორად შესრულებული გამოთვლები საშუალებას აძლევს ფასადს მრავალი წლის განმავლობაში მომსახურებისა, ასევე დაზოგავს ზამთარში შენობის გათბობის ხარჯებს და ზაფხულში კომფორტულ ტემპერატურას.

თითოეული კვანძი დეტალურად არის შემუშავებული და შეთანხმებულია მომხმარებელთან. პროექტის შექმნისას, ჩვენ ვიყენებთ როგორც სტანდარტულ გადაწყვეტილებებს, ასევე ჩვენი კონსტრუქტორთა ჯგუფის ინოვაციურ იდეებს. პროექტის ყველა დეტალზე შეთანხმების შემდეგ, დოკუმენტაცია ეძლევა წარმოებას.

დაპროექტების მთავარ საფუძველს წარმოადგენს წინასწარი პროექტირების სამუშაო და საინჟინრო გამოკითხვები, ასევე მომხმარებლისგან მიღებული ინფორმაცია. ასეთი კომპლექსური მიდგომის წყალობით, ჩვენი სპეციალისტების მიერ შემუშავებული ფასადები გაუძლებენ ამინდის გრძელვადიან დატვირთვას და ხასიათდება მაღალი საიმედოობით.

ვენტილირებადი ფასადის პროექტირება

ვენტილირებადი ფასადების პროექტირება – სამუშაოების კომპლექტია, რომელიც მოიცავს:

 • შენობის არქიტექტურული პროექტის ანალიზს და მომხმარებელთა სურვილებს;
 • შენობის ვიზუალის მასალების შერჩევას, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება შენობის არქიტექტურულ პროექტს;
 • ფასადის ყველაზე ოპტიმალური ქვესისტემის შერჩევას, რომელიც შენობის კონსტრუქციულ მახასიათებლებს შეესაბამება;
 • შენობის გარე კედლების თერმოტექნიკური გაანგარიშებას პროექტის ტექნიკური პირობების შესაბამისად, ან კლიმატური ზონის მიხედვით, რომელშიც მდებარეობს დაწესებულება;
 • NVF ქვესისტემის გამძლეობის და საკინძების გამაგრების გათვლებს და გაანგარიშებებს პროექტის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად, ან ქარის ზონის მიხედვით, რომელშიც მდებარეობს დაწესებულება;
 • პროექტის ვიზუალური ნაწილის შემუშავებას, მომხმარებლისთვის წარდგენსა და შეთანხმებას სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებისათვის;
 • გუნდურ მუშაობას დამპროექტებლებთან და მათთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებთან საერთო კვანძების პროექტირებისთვის;
 • სამონტაჟო სამუშაოებისთვის სქემებისა და ნახაზების შემუშავებას;
 • შესრულებული სამუშაოების ტექნიკურ უზრუნველყოფას და ხარისხის კონტროლს.

იმის გასაგებად, თუ როგორ გამოიყურება შენობა ვენტილირებადი ფასადის დაყენების შემდეგ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სერვისი ” ვენტილირებადი ფასადების ვიზუალიზაცია”. მისი წყალობით, თქვენ ასევე შეგიძლიათ ექსპერიმენტი გააკეთოთ ვიზუალის მასალის არჩევანის და მისი ფერის, ასევე შენობის ზოგადი ხედის შესახებ.

ვენტილირებადი ფასადის სწორად მომზადებული პროექტი გამოიწვევს სამუშაოების სწრაფ შესრულებას, ასევე სასიამოვნო და მოსალოდნელ შედეგს სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ. საპროექტო სამუშაოები ხორციელდება მხოლოდ მიმდინარე მარეგულირებელი დოკუმენტაციის შესაბამისად. დაპროექტების ვადები იქნება მინიმალური, მომხმარებლისგან დროული და სრული ტექნიკური დავალების მიღების პირობებში.

ამ კომპლექსური სამუშაოების  შესრულება შესაძლებელია მხოლოდ ჩვენს კომპანიაში  მყოფი გამოცდილი სპეციალისტების მიერ.

წინასწარი სავარაუდო ვიზუალიზაცია

იმის გასაგებად, თუ როგორ გამოიყურება შენობა ვენტილირებადი ფასადის დაყენების შემდეგ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სერვისი ” ვენტილირებადი ფასადების ვიზუალიზაცია”. მისი წყალობით, თქვენ ასევე შეგიძლიათ ექსპერიმენტი გააკეთოთ ვიზუალის მასალის არჩევანის და მისი ფერის, ასევე შენობის ზოგადი ხედის შესახებ.

პროექტირება შესაძლებელია მხოლოდ ტექნიკური ნორმებისა და წესების შესაბამისად. აუცილებლად გათვალისწინებულია  მომხმარებლის ყველა სურვილი. იმ შემთხვევაში, თუ  დამკვეთის რომელიმე სურვილის შესრულება დაკავშირებულია უსაფრთხოების ნორმების დარღვევასთან , საკითხი რეგულირდება მომხმარებელთან მის გადაწყვეტამდე.

პირველ რიგში სპეციალისტები ამზადებენ ტექნიკურ დავალებას, რომელიც შედგება:

 • შენობის გენერალური გეგმის გაცნობა, ფასადის არქიტექტურული პროექტის შემუშავება;
 • ფასადის ხანძარსაწინააღმდეგო გაანგარიშება, მისი სიმყარე ამინდის პირობებში და უსაფრთხოება ქარის დატვირთის შემთხვევაში;
 • ფასადის ტიპისა და მისი მოსაპირკეთებელი მასალის შერჩევა, მომხმარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად, საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ დამატებითი დეკორატიული დიზაინი;
 • ვენტილირებადი ფასადის ისეთი ტექნიკური მაჩვენებლების ფორმირების უზრუნველყოფა, როგორიცაა სითბოს და ხმაურის იზოლაცია;
 • მომხმარებლის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილებების ფორმირება;
 • პროექტის შემუშავება.

ვენტილირებადი ფასადის სწორად მომზადებული პროექტი გამოიწვევს სამუშაოების სწრაფ შესრულებას, ასევე სასიამოვნო და მოსალოდნელ შედეგს სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ.

დაკიდებული ფასადის პროექტირების ვადები  შეიძლება იყოს მინიმალური, დამკვეთისგან დროული და სრული ტექნიკური დავალების მიღების შემთხვევაში. თითოეული პროექტირება ხორციელდება სპეციალურ პროგრამაში 3D- მოდელირებისთვის.

რატომ არის მნიშვნელოვანი ფასადის პროექტის შექმნა?

კარგად შემუშავებული პროექტი არის მუშაობის საფუძველი, ის საშუალებას იძლევა შეიქმნას ხარისხიანი კონსტრუქცია. მცირე ეცდომამ გაანგარიშებაში შეიძლება გამოიწვიოს დიდი პრობლემები შენობის ექსპლუატაციისას. სწორად შესრულებული გამოთვლები პირდაპირ გავლენას ახდენს შენობის გამძლეობის შენარჩუნებასთან და მისი  მომსახურების ხანგრძლივობაზე.

 • Please prove you are human by selecting the Truck.
დიმიტრი ნევზაროვი
კლიენტებთან მუშაობის უფროსი მენეჯერი
employee