შეუკვეთეთ ზარი

  • Please prove you are human by selecting the Key.

ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ

ჩვენი კომპანია სპეციალიზირებულია შენობების შემინვაზე და დაკიდებული ვენტილირებადი ფასადების დამონტაჟებაზე. ჩვენ ვაპროექტებთ, ვამზადებთ და ვაყენებთ ნებისმიერი სირთულის გამჭვირვალე კონსტრუქციებს, მათი შემდგომი მომსახურეობით.

ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ჩვენ შევასრულეთ 14,500 მ 2-ზე მეტი ფასადის შემინვა და დაინსტალირდა 6000 მ 2-ზე მეტი დაკიდებული ვენტილირებადი ფასადი.

კომპანიის პერსონალის შემადგენლობაში შედიან მაღალი დონის სპეციალისტები (100-ზე მეტი სპეციალისტი) და მუდმივად გადიან გადამზადებას შემინვის და პროექტირების უახლესი ტენდენციების სფეროში.

ჩვენი კომპანიის მიზნებია მომხმარებელთან კომპეტენტური თანამშრომლობა, პროექტების დროული განხორციელება და მაღალი დონის  ხარისხის სამუშაოს შესრულება.